Wydział Sztuki Nowych Mediów - Kierunek Grafika: Animacja

Historia Filmu

Karol Ortyński

karol.ortynski@gmail.com

Nr albumu 4731

Praktyczna praca licencjacka

Promotor główny prof. dr hab. Piotr Smolnicki

Promotor techniczny mgr Mariusz Kleć

Pisemna praca licencjacka: Tokusatsu jako ilustracja strachu Japończyków przed zagrożeniami ery nuklearnej

Promotor pracy pisemnej prof. Mitsuhiko Toho

Warszawa, wrzesień 2014

«